Grupa WARTER
tel. +48.774886804
faks +48.774886421
https://warter.pl
ked.sekretariat@warter.pl
KRS: 0000036943
NIP: 1230007621
REGON: 010573679
WARTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000036943, posiadająca numer NIP: 1230007621, numer REGON: 010573679,
o kapitale zakładowym 3 500 000,00 zł.
tel. +48.672664001
faks +48.672664300
https://fabryka-tektury.pl
tar.sekretariat@warter.pl
KRS: 0000388551
NIP: 6222765640
REGON: 301763469
WARTER FABRYKA TEKTURY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000388551, posiadająca numer NIP: 6222765640, numer REGON: 301763469
o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.
tel./faks +48.243653307
https://warteraviation.com
office@warteraviation.com
KRS: 0000005242
NIP: 7122656610
REGON: 432269360
WARTER AVIATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku pod adresem: ul. Chemików 5, 09-411 Płock,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000005242, posiadająca numer NIP: 7122656610, numer REGON: 432269360,
o kapitale zakładowym 50 000,00 zł.
tel./faks +48.243653307
tel. +48.243655925
https://warterfuels.pl
biuro@warterfuels.pl
KRS: 0000287699
NIP: 7740001431
REGON: 141138730
WARTER FUELS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000287699, posiadająca numer NIP: 7740001431, numer REGON: 141138730,
o kapitale zakładowym 11 080 000,00 zł.
tel. +48.501552252
tel. +48.607547723
https://warterpolymers.pl
biuro@warterpolymers.pl
KRS: 0000527508
NIP: 7743221328
REGON: 147480894
WARTER POLYMERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000527508, posiadająca numer NIP: 7743221328, numer REGON: 147480894,
o kapitale zakładowym 7 000 000,00 zł.
tel. +48.785897157
tel. +48.880661569
https://palacpass.pl
sekretariat@palacpass.pl
KRS: 0000006747
NIP: 5782603659
REGON: 170784082
PAŁAC PASS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pass pod adresem: Pass 1, 05-870 Pass,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000006747, posiadająca numer NIP: 5782603659, numer REGON: 170784082,
o kapitale zakładowym 2 502 000,00 zł.
tel. +48.672664001
faks +48.672664300
https://fabryka-tektury.pl
tar.sekretariat@warter.pl
KRS: 0001016076
NIP: 5372389379
REGON: 060071430
WARTER WOJCIECH RYCHLIK spółka komandytowa (dawniej WARTER spółka jawna) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0001016076, posiadająca numer NIP: 5372389379, numer REGON: 060071430.