INTRANET

 

Serwis intranetowy dostępny jest wyłącznie dla komputerów podłączonych do sieci WAN Grupy WARTER.

Przejdź do serwisu > INTRANET <

Aby otworzyć poprawnie serwis intranetowy z komputera będącego poza siecią WAN Grupy WARTER, należy wcześniej zainicjować połączenie VPN z siecią WAN Grupy WARTER. Parametry logowania VPN otrzymasz od swojego informatyka.